Google zmienia warunki i politykę prywatności wszystkich swoich usług

„Przesyłając lub odbierając materiały użytkownik udziela firmie Google i jej współpracownikom ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań”