Jak Serwis MSI Polska ignoruje klienta i niszczy reklamowany sprzęt

Mam wielka prośbę o wykop efekt.
Przez 8 miesięcy czekałem, prosiłem, testowałem, nagrywałem i wysyłałem filmy oraz chciałem polubownie załatwić tę sprawę, lecz przy tym poziomie ignorancji i obojętności MSI po prostu się nie da…