Po raz pierwszy udowodniono przewagę komputera kwantowego nad konwencjonalnym.

Naukowcy po raz pierwszy udowodnili, że komputery kwantowe rzeczywiście oferują przewagę nad zwykłymi komputerami. Opracowali oni układ kwantowy, który może rozwiązać problem, nierozwiązywalny przy użyciu dowolnego równoważnego układu klasycznego. Praca opublikowana na Science.com ENG + Tłumaczenie